Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2012

Ngày 10/01/2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

img
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho thấy trong năm 2011, mặc dù điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên đã tập trung chỉ đạo, quyết tâm triển khai thành công nhiều chủ trương lớn mang tính đột phá ở mọi lĩnh vực then chốt tới các đơn vị thành viên và từng người lao động. Tập đoàn VNPT đã tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đổi mới toàn diện các cơ chế nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường sức cạnh tranh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. VNPT đã có nhiều cố gắng để tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, thể hiện rõ qua các danh hiệu VNPT được công nhận trong năm 2011: dẫn đầu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất trong ba năm liên tiếp 2008-2010 và đứng ở vị trí thứ 3 trong Bảng xếp hạng VNR500 - TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2011.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như: Tổng doanh thu phát sinh: 120.800 tỷ đồng, đạt 100,67% kế hoạch năm 2011, tăng 20,04% so với năm 2010; Tổng lợi nhuận: 10.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2011, tăng 6,15% so với năm 2010; Nộp ngân sách Nhà nước: 6.461 tỷ đồng, đạt 118,55% kế hoạch năm 2011; Năng suất lao động tính trên doanh thu đạt trên 1.340 triệu/người/năm; tăng hơn 21% so với năm 2010.

img

Mạng lưới của Tập đoàn tiếp tục được đầu tư mở rộng có trọng tâm, trong năm 2011, Tập đoàn tập trung đầu tư tăng cường năng lực mạng di động (2G, 3G), băng rộng IP, NGN, đường trục (liên tỉnh, quốc tế).

Công tác đầu tư và quản lý vốn ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn đã dần đi vào nền nếp. Công tác lao động, tiền lương, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động luôn được Tập đoàn quan tâm, ổn định việc làm và không ngừng nâng cao đời sống cho gần 09 vạn lao động, năng lực tài chính của Tập đoàn tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả rõ rệt...

Trong năm 2011, hai đơn vị thành viên của Tập đoàn là Công ty Thông tin di động (VMS) và Bưu điện Trung ương đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, đây là một minh chứng rõ nét cho việc gìn giữ và phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn VNPT.

img

Năm 2012, Tập đoàn đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm như: Doanh thu 135.800 tỷ đồng, tăng 12,42% so với năm 2011; Lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2011; Nộp ngân sách 6.800 tỷ đồng, tăng 5,25% so với năm 2011; Thu nhập bình quân tăng tối thiểu 10% so với năm 2011; Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng mạng viễn thông có trọng tâm, trọng điểm, tối ưu hoá, nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả đầu tư; Triển khai chiến lược phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2020; tập trung thực hiện 5 chương trình công tác lớn về nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ, nguồn nhân lực, ứng dụng CNTT trong Bưu chính; đẩy mạnh mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực, dịch vụ mới; xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hoá xã”; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông: Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015; Đề án tổ chức truyền hình hội nghị từ Trung ương đến xã, phường...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao thành tích đã đạt được của Tập đoàn trong việc nỗ lực nâng cao tính năng động và tự chủ của các đơn vị thành viên và cải thiện hiệu quả SX-KD thông qua cơ chế kinh tế nội bộ, hạch toán riêng giữa các đơn vị theo hướng cơ chế thị trường; dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị thành viên; chuyển vùng giữa 2 mạng di động; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành SXKD...

Bộ trưởng đã chỉ đạo Tập đoàn cần phát huy lợi thế về hạ tầng khắc phục một số hạn chế để nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền 3G nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh đồng thời chú trọng hơn vào đầu tư bộ phận sản xuất công nghiệp CNTT thay thế dần các sản phẩm nhập khẩu. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý Tập đoàn cần nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, trong đó cần đề cập tới cơ cấu, mô hình tổ chức; quản trị doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh; lộ trình phát triển. Tập đoàn cần khẩn trương thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và sớm trình tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam ra hoạt động độc lập.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong năm 2012, Tập đoàn cũng cần đặc biệt quan tâm đến 2 dự án lớn, có ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt an ninh quốc phòng và đối ngoại là Dự án VINASAT 2: đảm bảo chất lượng, thời hạn phóng cũng như các giải pháp giảm thiểu rủi ro và Dự án cáp quang biển Bắc - Nam sử dụng vốn ODA của Nhật bản: Tập đoàn cần thực hiện đầy đủ hơn trách nhiệm của chủ đầu tư để sớm đưa dự án vào khai thác, đáp ứng mục tiêu kinh tế kỹ thuật đã đặt ra cũng như sự kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi phê duyệt dự án.

Bộ trưởng tin tưởng Tập đoàn VNPT với bề dày thành tích của một đơn vị Anh hùng, với quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, Tập đoàn nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công mới trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2012 và sẽ là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về thông tin và truyền thông vào năm 2020.