Hưởng ứng ngày IPV6 thế giới

Ngày IPv6 thế giới (World IPv6 Day) chính thức bắt đầu từ thời điểm 00h00 ngày 08 tháng 06 UTC (tức 07h00 ngày 08/06 giờ Hà Nội) đến 23h59 ngày 08 tháng 06 UTC (tức 06h59 ngày 09/06 giờ Hà Nội).

img

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như nhiều ISP trong nước đã và đang có kế hoạch sẽ cùng tham gia hưởng ứng tích cực sự kiện chung này của thế giới

Thông tin chi tiết giới thiệu về ngày IPv6 cùng danh sách các đơn vị tham gia mời các bạn truy cập tại Website: http://IPv6TF.gov.vn hoặc http://IPv6.vn

Nguồn: VNNIC