VNPT và NTT EAST ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 2/12/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận và ông Tsutou Ebe, Chủ tịch NTT EAST đã ký Biên bản ghi nhớ giữa VNPT và NTT EAST.

img
Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận và ông Tsutou Ebe, Chủ tịch NTT EAST trao Biên bản ghi nhớ giữa VNPT và NTT EAST.

Theo đó, hai bên sẽ thành lập tổ công tác để xây dựng phương án khả thi cho những hợp tác trong tương lai về các dịch vụ và ứng dụng mới kết hợp FTTH và NGN, chiến lược bán hàng…
Việc ký Biên bản ghi nhớ trên nhằm đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của VNPT và NTT EAST.

Nguồn: Theo VNPT.com.vn