VNPost ký kết hợp đồng thu hộ với AIA Việt Nam

VNPost và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) AIA Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm qua mạng lưới Bưu chính.

img

VNPost và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) AIA Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm qua mạng lưới Bưu chính. 

Theo đó, các chủ hợp đồng BHNT của AIA Việt Nam có thể thanh toán phí bảo hiểm tại hệ thống các Bưu cục của VNPost trên cả nước và được cung cấp biên nhận để chứng nhận việc nộp tiền mà không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ này.

Hiện tại, mạng lưới của VNPost lên tới trên 18.000 điểm phục vụ phủ rộng khắp các địa phương trên cả nước, trong đó có khoảng 2500 bưu cục được kết nối online.

Thỏa thuận này sẽ chính thức được thực hiện từ tháng 3/2010.