Hưng Yên khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng

Ngày 16/10, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh Hưng Yên đã chính thức được khai trương Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (mạng 080) do Bưu điện Trung ương (BĐTW) và VNPT Hưng Yên cùng triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

img

 

Thời gian quan, VNPT Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với BĐTW tiến hành lắp đặt thiết bị, xây dựng hệ thống chống sét, cáp quang đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Giai đoạn I của dự án đã được Viễn thông Hưng Yên hoàn thành, nghiệm thu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, phục vụ kịp thời việc triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh - đặc biệt là phục vụ các phiên họp trực tuyến của Chính phủ, các Bộ, ngành qua mạng TSLCD.

Ngay sau khi có chỉ đạo tiếp tục triển khai giai đoạn II của dự án (xây dựng đường truyền từ trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các sở, ban, nghành, huyện ủy và UBND các Huyện, thị trên toàn quốc), VNPT Hưng Yên đã cùng với Sở TT&TT làm việc với UBND tỉnh về phương án xây dựng mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hưng Yên trên cơ sở hạ tầng mạng cáp quang, mạng truyền dẫn băng rộng. VNPT Hưng Yên đã đầu tư bổ sung trên 28 km cáp quang các loại và lắp đặt thiết bị của BĐTW giai đoạn II đến 53 đơn vị Sở, Ban, Ngành, Huyện và Thành phố. Đến nay các công việc của dự án đã được hoàn thành. Hưng Yên là một trong những tỉnh, thành hoàn thành sớm nhất dự án này.

Nguồn: Theo vnpt.com.vn