Đồng chí Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Sau 3 ngày làm việc, sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra.

img

 Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại Đại hội lần này, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí.
 
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm cao và bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII. 
 
Các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Trần Hồng Hà, Phạm Quang Thao, tiếp tục tái cử Phó Bí thư. Đồng chí Trần Tiến Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. 
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
 
Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, trong đó xác định mục tiêu của nhiệm kỳ là: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.
 
Sáu nhóm chỉ tiêu chính để toàn Đảng bộ Khối phấn đấu thực hiện là: 100% đảng viên các cơ quan Trung ương được học tập, nghiên cứu, quán triệt; 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối. 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% đảng ủy xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy và đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan.
 
img
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
 
Phấn đấu hằng năm có khoảng 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 50% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cấp ủy viên của Đảng bộ Khối và bí thư chi bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 30.000 quần chúng ưu tú, kết nạp 18.000 đảng viên mới. 100% Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; đồng thời, bố trí đủ cán bộ chuyên trách, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung cho biết, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là công trình tập thể từ kết quả tổng kết thực tiễn phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng; được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Khối; là khát vọng, ý chí, là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị, chỗ dựa tin cậy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.