Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 26 đến 28/9

Công bố Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thị trường dịch vụ viễn thông, số hóa truyền hình… là những vấn đề nổi bật được các báo thông tin về ngành ngày 26/9 đến 28/9/2015.

img

Báo chí sẽ được thu gọn số lượng, nâng cao chất lượng (Ảnh: Internet)

BÁO CHÍ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.