Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 10-11/9/2015

Bộ TT&TT trực tiếp phân bổ đầu số dịch vụ để hạn chế tin nhắn rác, khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 5, số hóa truyền hình…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo phản ánh trong ngày 10-11/9/2015.

img

Bộ TT&TT vừa ban hành quy định mới về quản lý kho số nhằm hạn chế tình trạng phát tán tin rác. (Ảnh: ICTNews.vn)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP 

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.