Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 8/9/2015

Phát thanh, truyền hình Việt Nam: Thông tin kịp thời, chính xác, hấp dẫn với mọi tầng lớp; thị trường dịch vụ viễn thông; quản lý thị trường xuất bản phẩm…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo phản ánh trong ngày 8/9/2015.

img

Thanh niên tham gia  sự kiện "Internet với thanh niên" trong dự án BMGF-VN (Ảnh: Internet)

BÁO CHÍ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.