Khai mạc Triển lãm “Lịch sử - Văn hóa Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng ngày 1/9/2015, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Triển lãm “Lịch sử - Văn hóa Việt Nam”.

img

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Tới dự khai mạc Triển lãm có ông: Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và Đặng Thị Bích Liên; cùng đại diện các bộ, ngành có liên quan và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tư liệu, bản trích, số liệu… giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình kịch sử văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử qua thời dựng nước đầu tiên, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam), cũng như công tác bảo tồn, phát huy, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý chí độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 
img
 
Các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm trưng bày gồm 6 phần: Việt Nam thời Tiền sử (cách nay khoảng 500.000 – 4.000 năm); Việt Nam thời dựng nước đầu tiên (khoảng 4.000 – 2.000 năm cách ngày nay); Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ cuối thế kỷ II trước Công nguyên – giữa thế kỷ X); Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước (từ giữa thế kỷ X – đầu thế kỷ XX); Việt Nam – Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; Việt Nam – Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Triển lãm “Lịch sử - Văn hóa Việt Nam” nằm trong chuỗi hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.