Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 18/3/2015

Ngày 18/3/2015, thông tin được các báo thông tin về ngành là vấn đề xây dựng chính quyền điện tử, thị trường dịch vụ viễn thông, chấn chỉnh hoạt động xuất bản phẩm...

img

Ảnh minh họa

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.