Mobifone tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Mobifone đến thời điểm 31/12/2015 là 15.000 tỷ đồng.

img
Sau khi được điều chuyển từ Tập đoàn VNPT sang Bộ TT&TT, vốn điều lệ của Công ty Mobifone là 12.600 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực viễn thông di động.
 
Để thực hiện cổ phần hóa, Mobifone đã đề nghị Bộ TT&TT chấp thuận điều chỉnh tăng vốn điều lệ thành 15.000 tỷ đồng . Theo tính toán của Bộ Tài chính, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2014 của Mobifone là 13.011 tỷ đồng, cùng với nguồn bổ sung vốn chủ sở hữu là 2.278 tỷ đồng.
 
Như vậy, vốn chủ sở hữu của Mobifone đến 31/12/2015 là 15.289 tỷ đồng, do đó, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ TT&TT về mức vốn điều lệ mới của Công ty Mobifone.
 
Nguồn: Theo Cổng TTĐT Chính phủ