Cổng TTĐT Chính phủ có Tổng giám đốc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa ký quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng giữ chức Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng biên tập báo điện tử Chính phủ.

img

Đây là một bước trong hàng loạt công việc nhằm triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng TTĐT Chính phủ vừa có hiệu lực hôm 15/3.

Theo quyết định của Thủ tướng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Cổng TTĐT Chính phủ đã được nâng cấp thành tổ chức hành chính cấp tổng cục, có con dấu hình quốc huy.

Các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cổng TTĐT Chính phủ giờ đây tập trung mạnh vào thúc đẩy các chức năng, nhiệm vụ: Đầu mối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính điện tử, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử tích hợp số liệu báo cáo và thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành; cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính Nhà nước cho nhân dân.

Về chức năng, nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ Chính phủ, Thủ tướng và tổ chức, quản lý, cung cấp kịp thời thông tin chính thống của Chính phủ cho các tầng lớp nhân dân, đã được Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao tập trung vào chức năng, nhiệm vụ của báo điện tử Chính phủ, một tổ chức sự nghiệp, là cơ quan truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của Chính phủ, diễn đàn của các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân trên Internet.

Nguồn: Theo Chinhphu.vn