Hội nghị công chức, viên chức Cục Tần số vô tuyến điện năm 2013

Ngày 21/01/2013 tại Hà Nội và 07 điểm cầu Trung tâm Tần số VTĐ khu vực, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2013. Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và Chủ tịch Công đoàn Lê Văn Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

img
 Ảnh: Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và Chủ tịch Công đoàn Lê Văn Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ quan

136 ý kiến góp ý, đề xuất đối với 07 dự thảo báo cáo của Cục, là kết quả tổng hợp từ Hội nghị công chức, viên năm 2013 của 18 đơn vị thuộc Cục. Phần lớn các ý kiến góp ý, đề xuất tập trung vào các vấn đề kế hoạch công tác năm 2013, công tác đào tạo, bồi dưỡng và các biện pháp nâng cao đời sống tinh thần, môi trường làm việc cho CCVC. “Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và quyết tâm cao của tập thể CCVC nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác của Cục”, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan đánh giá.

Theo báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ, năm 2012, Cục đã hướng dẫn và thông báo cho CCVC biết và tham gia ý kiến trực tiếp về các nội dung như: Chủ trương và các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cơ quan; báo cáo sơ kết, tổng kết và kế hoạch công tác quý, năm; tình hình thực hiện và kế hoạch thu chi và đầu tư xây dựng cơ bản, công khai việc đấu thầu và kết quả trúng thầu các dự án, các gói thầu mua sắm thiết bị và xây lắp; tổ chức các phong trào thi đua và kết quả xét thi đua quý, năm; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, tiền lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác. Bên cạnh đó, Cục đã thông báo, hướng dẫn kịp thời các quy định mới thủ tục cấp phép; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp phép thông qua mở rộng áp dụng dịch vụ công mức độ 4;  công khai phí, lệ phí tần số cho các cá nhân tổ chức sử dụng máy phát, tần số VTĐ và giải đáp kịp thời thắc mắc của người sử dụng tần số.

Quyết tâm hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2013

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Lãnh đạo Cục đã tiếp thu cũng như giải trình thấu đáo các ý kiến góp ý, đề xuất của CCVC. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2013, với 13 nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn và 05 nhiệm vụ về đảm bảo quyền lợi của CCVC. Trong đó có các nhiệm vụ rất lớn như: Hoàn thành điều chỉnh, sửa đổi nhiệm vụ các Trung tâm phù hợp tình hình mới; tiếp tục mở rộng hình thức cấp phép điện tử; hoàn thành và được Thủ tướng ban hành Quy hoạch phổ tần số quốc gia sửa đổi; tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai tốt giai đoạn 1, Đề án số hóa truyền hình mặt đất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công chức, viên chức.

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan đã kêu gọi tập thể CCVC của Cục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, lập thành tích thiết thực mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Tần số vô tuyến điện (08/6/1993-08/6/2013).

Nguồn: Theo Cuctanso.vn