Bộ Quốc phòng Việt Nam thử nghiệm cổng thông tin điện tử

Sau một thời gian chuẩn bị, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng bắt đầu chạy thử trên internet.

img

Cổng thông tin điện tử thử nghiệm của Bộ Quốc phòng Việt Nam có địa chỉ truy cập là bqp.vn, mod.gov.vn, hoạt động thử nghiệm từ 29/11/2012.

Hiện, cổng thông tin có 7 chuyên mục chính gồm: Tin tức - Sự kiện, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quốc phòng Việt Nam, Quản lý - Chỉ đạo, Hành chính công, Chế độ chính sách, Thông tin - Dịch vụ. Ngoài ra, cổng thông tin còn có các chuyên mục: Sách trắng quốc phòng, Kiến thức quốc phòng, Huấn luyện - Đào tạo, Bảo vệ môi trường, Các tổ chức, hội, Tìm liệt sĩ, Quân y, Văn hóa - Thể thao, Đối ngoại quốc phòng, Chính sách quốc phòng.

Hiện nay, ngoài những tin tức thời sự thông báo hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nội dung của cổng thông tin còn trình bày những thông tin cơ bản về đường lối, chính sách quốc phòng, tổ chức lực lượng vũ trang Việt Nam...

Do đang trong quá trình chạy thử, cơ quan quản lý mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc trong và ngoài quân đội. Bạn đọc có thể tham gia đóng góp ý kiến qua địa chỉ hòm thư điện tử info@mod.gov.vn.

Nguồn: Theo baodatviet.vn