Việt Nam tham dự Hội nghị toàn quyền Liên minh viễn thông quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cử Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Toàn quyền lần thứ 18 của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức tại Mexico từ ngày 4-22/10/2010.

img

Hội nghị Toàn quyền lần thứ 18 của ITU tổ chức tại Mexico từ ngày 4-22/10/2010

ITU là tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc được thành lập 15/7/1947. Hội nghị Toàn quyền ITU là cơ quan cao nhất của ITU, được tổ chức 4 năm một lần nhằm hoạch định các chính sách chung để thực hiện các mục đích của ITU,...

imgViệt Nam tham gia ITU từ năm 1976, đến năm 1982 Tổng cục Bưu điện tham dự Hội nghị toàn quyền lần thứ 10 tại Nairobi (Kênya).

Năm 1994 Việt Nam được bầu vào Hội đồng Điều hành, cơ quan lãnh đạo quan trọng của ITU. Tại Hội nghị toàn quyền lần thứ 16 họp tại Maroc vào tháng 10/2002, Việt Nam được tái cử lần thứ ba vào Hội đồng Điều hành ITU. Như vậy Việt Nam đã tham gia Hội đồng điều hành ITU ba nhiệm kỳ liên tiếp 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006.

Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào nhóm nghiên cứu số ba trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông về vấn đề tính cước và thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nước đang phát triển.

Bộ Ngoại giao cho biết, ITU đã giúp Việt Nam thực hiện một số dự án như: dự án thử nghiệm viễn thông cộng đồng đa mục tiêu nhằm phát triển viễn thông cộng đồng góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa; dự án “Phác thảo chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020”, đào tạo chuyên gia Việt Nam để triển khai chương trình lập kế hoạch mạng viễn thông PLANITU,...

Tham gia ITU, Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ tư vấn về xây dựng các thể chế quản lý, kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Việt Nam. Đồng thời ITU đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của ta học tập, trao đổi quốc tế về những chủ trương chính sách quản lý viễn thông, nắm bắt xu hướng phát triển và môi trường viễn thông quốc tế, các công nghệ mới cũng như là môi trường tốt để đào tạo cán bộ Việt Nam, nâng cao kiến thức trong quản lý và khai thác dịch vụ viễn thông.

Nguồn: Theo Chinhphu.vn