Phổ biến kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI)

Chiều nay 26/10, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI) và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

img

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phổ biến kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 12 (khóa XI)

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT và đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty VTC; các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT; cán bộ lãnh đạo cấp phòng các Cục, đơn vị sự nghiệp và toàn thể đảng viên đang làm việc tại cơ quan Bộ, 18 Nguyễn Du. 
 
img
 
Các đồng chí tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son đã thông tin về những nội dung chủ yếu Trung ương đã thảo luận và kết luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, đất nước ta bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với thế và lực mới. Chúng ta có cơ sở để tin rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2016 có khả năng đạt cao hơn năm 2015, tạo đà cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.
 
img
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Ban Chấp hành T.Ư đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu. Trung ương đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị T.Ư 14 khóa XI. Ban Chấp hành T.Ư biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các đồng chí ứng cử viên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư (chính thức và dự khuyết) khóa XII.
 
img
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phổ biến kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020)
 
Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng đã trình bày những kết quả nổi bật tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10 năm 2015.

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, đồng chí Trương Minh Tuấn đã được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa XII và được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ đề nghị các Đảng bộ, chi bộ quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư và những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT để phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn Đảng bộ, chi bộ./.