Xử phạt Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa 202 triệu đồng

Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa (do ông Võ Thành Tân làm Chủ doanh nghiệp, địa chỉ tại 288B An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính tổng cộng số tiền 202 triệu đồng do đã có các hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động xuất bản.

img

Ảnh minh họa

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) ngày 28/8/215 đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản đối với Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa (do ông Võ Thành Tân làm Chủ doanh nghiệp, địa chỉ  tại 288B An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) tổng cộng số tiền 202 triệu đồng, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau đây:
 
1. Phát hành xuất bản phẩm “New headway intermediate student’book”, tác gải Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 14 bản.
 
2. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Preintermediate”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 08 bản.
 
3. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Elementary Workbook with key”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc pháp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 01 bản.
 
4. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – Elementary”, tác giả Tom Hutchison không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 18 bản.
 
5. Phát hành xuất bản phẩm “Mastering English Grammar”, tác giả S.H.Burtin không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, đồng thời, thu hồi và tiêu hủy 23 bản.
 
6. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines, Intermediate, Student’s book”, tác giả Tom Huchinson, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 27 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 01 bản.
 
7. Phát hành xuất phẩm “Basic Marketing (marketing căn bản)”, tác giả Vũ Thế Phú không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 09 bản.
 
8. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – Pre-Intermediate, Student’s book”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 02 bản.
 
9. Phát hành xuất bản phẩm “Grammar Games” không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 34 bản.
 
10. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – intermediate, work book”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 8 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 79 bản.
 
11. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Preintermediate – Workbook with key”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 8 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 82 bản.
 
12. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines pre-intermediate workbook”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 183 bản.
 
13. Phát hành xuất bản phẩm “New headway intermedia workbook with key”, tác giả Liz and John không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 107 bản.
 
14 .Phát hành xuất bản phẩm “Huyền thoại với lời ru” đã có quyết định đình chỉ phát hành. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 25 bản.
 
15. Phát hành xuất bản phẩm “Từ điển Tiếng Việt – giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5” đã có quyết định thu hồi. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 03 bản.
 
16. Phát hành xuất bản phẩm “Từ điển Tiếng Việt”, tác giả Cẩm Nhung, Quang Khang đã có quyết định thu hồi. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 06 bản.
 
Tổng số tiền Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa phải nộp phạt là 202 triệu đồng.