03 đơn vị Ký kết thỏa thuận nghiên cứu và thu hút đầu vào Khu CNTT tập trung Yên Bình

Sáng nay, 14/5/2015, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung Số Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình đã Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

img
Lễ ký kết đã diễn ra trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đình Phách,...
 
Theo thỏa thuận được ký kết, các bên đồng ý hợp tác tham gia “Thúc đẩy việc nghiên cứu đầu tư và thu hút đầu tư các dự án thành phần của Khu CNTT tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên” trên cơ sở phù hợp với Dự án được các cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt, đặc biệt là các dự án của Chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên có liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT; các bên cùng tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án “Thành lập Khu CNTT tập trung Yên Bình” (bao gồm nhiều công đoạn như: viết, khảo sát, trình, lấy ý kiến...) để trình Chính phủ quyết định phê duyệt thành lập Khu CNTT tập trung Yên Bình; thực hiện công tác QLNN về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao  - CNTT&TT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; phát huy thế mạnh của mỗi bên để huy động nguồn lực từ Chính phủ, địa phương, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tập trung xúc tiến thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư vào các dự án CNTT&TT thuộc Tổ hợp Yên Bình...