Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ 6, khóa XIV nhiệm kỳ 2013 – 2018

Sáng ngày 24/4/2015, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa XIV nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội nghị bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Bộ thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty truyền thông đa phương tiện về Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

img

 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình và hai Phó Chủ tịch: Trần Vũ Hà, Trần Văn Sỹ

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo quá trình triển khai xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phương án kiện toàn sắp xếp nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XIV; Bầu cử bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
 
Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vệc sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ngày 3/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
 
img
 
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao và chúc mừng các đồng chí trong việc xây dựng đề án, phương án thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ, phê duyệt. Đồng thời, Thứ trưởng đã trân trọng cảm ơn Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện trong suốt thời gian qua. 
 
Hội nghị đã bầu cử bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam gồm ông Chu Văn Bình (Chủ tịch) và hai Phó Chủ tịch: Trần Vũ Hà, Trần Văn Sỹ.
 
img
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Để Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hoạt động ổn định và có hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; sớm xây dựng kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018… Thứ trưởng mong muốn Ban chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, tập trung trí tuệ, kế thừa truyền thống để đưa Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát triển trong thời gian tới.
 
Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả, đồng thuận giữa Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông với Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay. Bà mong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát huy truyền thống, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, kế tục xứng đáng truyền thống 70 năm ngành Bưu điện Việt Nam, với sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt cho các đồng chí vừa được Hội nghị bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tân Chủ tịch Chu Văn Bình (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đã trân trọng cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giới thiệu và chấp thuận được Hội nghị bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Chủ tịch Chu Văn Bình hứa sẽ cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ đem hết khả năng và trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIV đã đề ra, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới; đảm bảo công bằng, dân chủ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Cũng nhân dịp này, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã nhận bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC về trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
 
img
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chứng kiến Lễ bàn giao Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC về Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam