Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống

Ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống cho ông Phạm Quốc Chính. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã tới dự phát biểu và trao quyết định bổ nhiệm.

img

 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao quyết định cho ông Phạm Quốc Chính

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 523/QĐ-BTTTT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Chính, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống, Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn ông Phạm Quốc Chính tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ.
 
Với sự bổ nhiệm này, hiện nay Ban Lịch sử - Truyền thống có 01 Trưởng ban và  03 Phó trưởng ban.