Bộ Thông tin và Truyền thông gặp mặt CBCNVC của Bộ đầu Xuân Ất Mùi

Ngày 24/2/2015, phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân Ất Mùi, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận và đánh giá cao việc các đơn vị thuộc Bộ đã tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, góp phần cùng cả nước tạo nên một kỳ nghỉ Tết vui vẻ, an toàn.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, năm Ất Mùi 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Bên cạnh những kỳ vọng về sự tươi sáng của đất nước, với những thành công trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập trong gần 3 thập niên qua thì chúng ta vẫn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta phải đoàn kết một lòng thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ để vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2015, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ nói chung và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 nói riêng, như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Bên cạnh đó, chúng ta phải cùng với toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta thực hiện thắng lợi Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp.
 
img
 
Với khí thế mới của những ngày đầu xuân mới, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, đặc biệt, phấn đấu tích cực góp phần có hiệu quả đưa sự nghiệp Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.