Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo chín nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2015

Tiếp tục chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chiều nay 25/12, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Đức Lai, Hội nghị tiếp tục nghe các tham luận của Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, các Hội, Hiệp hội, các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ. Sau khi kết thúc phần tham luận, Ban tổ chức đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích trong công tác năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

img
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Cục Tần số vô tuyến điện

 

img
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Cục Tần số vô tuyến điện
 
img

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể thuộc Bộ: Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

img
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 cho 4 đơn vị trên tổng số 5 đơn vị thuộc Bộ được tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục PTTH&TTĐT, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Viện Chiến lược thông tin và Truyền thông; Vụ CNTT; đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung và Tây Nguyên
 
img

Thứ trưởng Trần Đức Lai trao Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 cho 10 Sở TT&TT có mặt tại điểm cầu Hà Nội trên tổng số 27 Sở TT&TT được tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014.

Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Bộ trưởng cho biết, đây đều là những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm xuất phát từ cơ sở, trong đó có nhiều ý kiến mới. Các cơ quan tham mưu của Bộ đã có những giải đáp cụ thể, thỏa đáng các ý kiến nêu trên.
 
img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, bản thân ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2014 là một năm đầy thách thức. Trong khó khăn chung của các tập đoàn, tổng công ty nhưng các doanh nghiệp trong Ngành vẫn phát triển tốt, chúng ta đang từng bước hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh theo quy hoạch đã đề ra.

Năm 2014, ngành Thông tin và Truyền thông đã có bước đi dài, đặc biệt là trong tái cơ cấu, bên cạnh đó còn nhiều thách thức. Các đơn vị sự nghiệp, khối quản lý nhà nước, tham mưu được kiện toàn. Đến nay, cơ bản Bộ đã ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương đã tham mưu tốt cho UBND các tỉnh, thành phố để phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương. Vai trò của Ngành tại địa phương ngày càng quan trọng hơn. Các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là trong công tác thanh tra, qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng của các địa phương đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém cũng đã được Hội nghị chỉ ra.

Năm 2015, là năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cũng là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4…Đặc biệt, năm 2015 là năm cả nước thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, đây cũng là năm Bộ sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng CNTT và Viễn thông ASEAN. Do đó, bên cạnh tiến hành thành công các sự kiện trên, chúng ta vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị các đơn vị phát huy điểm mạnh năm 2014, đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận yếu kém để phấn đấu đạt được các mục tiêu, kế hoạch trong 2015.

Bộ trưởng chỉ đạo, trong năm 2015 tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác chỉ đạo điều kinh tế, xã hội; tuyên truyền cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái; xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2015.

Thứ hai, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trước mắt, cần làm tốt 03 văn bản quan trọng: Luật An toàn thông tin, Dự thảo Luật Báo chí; Quy hoạch báo chí toàn quốc.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thực thi pháp luật để làm trong sạch môi trường xuất bản, báo chí, tin nhắn rác, thông tin mạng.

Thứ tư, quản lý để phát triển internet và thông tin trên mạng, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt trái của internet, thông tin trên mạng.
 
Thứ năm, tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toan an ninh thông tin, hoàn thiện bộ máy tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện tốt tái cơ cấu doanh nghiệp trong Ngành, tiếp tục tái cơ cấu phần còn lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng công tác, lề lối làm việc khoa học, không để sót việc.

Thứ tám, hoàn thiện bộ máy từ Trung ương đến địa phương để có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cuối cùng là, đánh giá lại việc thực hiện Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT và Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, chỉ ra cái gì được, cái gì chưa được, từ đó xây dựng kế hoạch sát thực tế hơn, hiệu quả hơn…/.