Bộ TT&TT tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2014

Sáng nay, 29/10/2014, tại Kiên Giang, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị “Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014” cho các học viên đang làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

img

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 07 đơn vị xuất sắc

Thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và để hướng đến chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao của các cá nhân làm công tác văn thư, lưu trữ.

img

Nhân dịp này, Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Thông tin và Truyền thông. Công tác tổ chức thực hiện được Bộ TT&TT triển khai cụ thể như sau:
 
Phong trào thi đua "phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ hướng tới chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015" thường xuyên được lồng ghép với các hoạt động, chương trình công tác trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị mình.

Kết thúc phong trào thi đua này, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và trình Bộ trưởng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác văn thư, lưu trữ. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết quả thực hiện phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong năm 2015.
Nguồn: e-info.vn