Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm việc tại thành phố Cần Thơ

Ngày 17/9/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với Sở TT&TT thành phố Cần Thơ và Bưu điện Cần Thơ.

img

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thăm và làm việc với Sở TT&TT thành phố  Cần Thơ

Trong buổi làm việc với Sở TT&TT thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Sở TT&TT thành phố đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng về công tác quản lý nhà nước về TT&TT quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2014, trong đó năm 2014 tiếp tục chủ đề cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao các nỗ lực của Sở TT&TT thành phố Cần Thơ trong ứng dụng CNTT cải cách hành chính, và dự thảo hỗ trợ 500kđ/tháng/người cho nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã đang gặp khó khăn về doanh thu. Đồng thời, Thứ trưởng cũng thông báo nội dung một số văn bản mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT, các nhiệm vụ Bộ đang triển khai.

Thứ trưởng nhấn mạnh trách nhiệm của Sở trong phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo chất lượng thông tin di động 3G và đảm bảo cho các doanh nghiệp cạnh tranh phát triển lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
 
img
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thăm và làm việc với Bưu điện Cần Thơ
 
Tại buổi làm việc với Bưu điện Cần Thơ, Giám đốc Bưu điện Cần Thơ đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014, các công tác trọng tâm đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014, những khó khăn, tồn tại.
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chia sẻ với những khó khăn của Bưu điện Cần Thơ vì năm 2014 là năm đầu tiên VnPost tạo sức ép lớn về doanh thu, lợi nhuận với các Bưu điện tỉnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu Bưu điện Cần Thơ cải tiến tuyến đường thư hiện nay sao cho hiệu quả, chú trọng công tác tái đào tạo cán bộ quản lý và công nhân viên cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn…   

Cũng trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, ngày 18/9/2014, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đến thăm và làm việc với Cục Công tác phía Nam, Bộ TT&TT.