Kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 26/6/2014, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh Hà Tĩnh. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng tham gia đoàn công tác.

img

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hà Tĩnh

Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Hà Tĩnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 160 đồng chí đối tượng 2, mở 20 lớp đối tượng 3 với hơn 1.500 đồng chí; đồng thời chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các huyện, thành phố, thị xã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 23.000 đồng chí với 182 lớp, mở 3 lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc tôn giáo với 236 vị tham gia; 100% học sinh, sinh viên được học đầy đủ theo chương trình (Đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề có 70 lớp với 3.372 em, THPT có 1.235 lớp với 51.613 em, Trung cấp nghề có 18 lớp với 800 em)…

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Công An tỉnh, huyện  Lộc Hà, xã Thạch Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo và trường Đại học Hà Tĩnh.