Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Sáng ngày 25/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hội nghị phổ biến những nội dung cần chú ý, những điểm mới trong Nghị định cần triển khai trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; một số Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố; các doanh nghiệp viễn thông…

img

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến nội dung cần chú ý của Nghị định 72. Theo đó, Nghị định gồm 6 chương, 46 điều quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ, sử dụng tài nguyên trên internet; đưa ra nguyên tắc, hành lang pháp lý trong việc cung cấp, sử dụng, phát triển dịch vụ của các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, những chế tài quan trọng để thiết lập các trang thông tin này và cung cấp dịch vụ trên các mạng thông tin di động; chế tài quản lý trò chơi điện tử, quản lý và cung cấp những phương thức hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng. Về nội dung cung cấp cũng như tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng Internet, Nghị định 72 đã quy định rõ 5 loại hình trang thông tin điện tử, bao gồm báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Trong đó, đáng chú ý, trang thông tin điện tử cá nhân là do cá nhân tự thiết lập thông qua mạng xã hội, chỉ đại diện cho cá nhân đó nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình nhưng không đại diện cho tổ chức cũng như không đại diện cho người khác và không cung cấp thông tin điện tử tổng hợp.
 
Nghị định 72 cũng đã quy định rõ về điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. Theo đó, điểm truy nhập Internet công cộng bao gồm các đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp và điểm truy cập Internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, bến tàu, xe… Điểm truy nhập Internet công cộng tuân thủ theo Luật Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐ-CP, nếu cung cấp trò chơi điện tử thì phải tuân thủ các quy định của điểm cung cấp trò chơi điện tử. Riêng điểm truy cập Internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, quán cà phê… không được cung cấp trò chơi điện tử. Đối với điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, Nghị định nêu rõ phải cách cổng trường tiểu học, THCS, THPT trên 200m, chỉ được hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, tuân thủ đầy đủ các điều kiện của điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, nếu cung cấp dịch vụ truy nhập Internet thì phải có hợp đồng đại lý Internet…
 
Điểm đáng chú ý nữa của Nghị định 72 là đưa ra các hành lang pháp lý, nội dung và giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, như quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân để kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhằm xác thực thông tin; quy định việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đưa thông tin lên mạng xã hội, người chơi trò chơi điện tử…
 
Đối với hai nội dung là “Quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội” và “Quản lý trò chơi điện tử trên mạng” đang được quan tâm, Bộ đã triển khai xây dựng hai Thông tư: “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội”; “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với hoạt động quản lý trò chơi điện tử trên mạng”.
 
Tại hội nghị, Đại diện Cục Viễn thông cũng đưa ra một số Thông tư để hướng dẫn, triển khai các phần tiếp theo của Nghị định như: Thông tư về Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng (đã ban hành); Thông tư về kết nối Internet; Thông tư về kết nối CSP với doanh nghiệp di động; Thông tư về mạng xã hội và Trang thông tư điện tử tổng hợp; Thông tư về trò chơi trực tuyến… và các thông tư, văn bản quy phạm pháp luật khác của các Bộ, Ban ngành khác… Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết những văn bản quy phạm pháp luật đã bị hủy thì không được áp dụng như Thông tư 60, Thông tư 02. Đối với những vấn đề chưa rõ, các đơn vị cần có văn bản gửi Bộ và các Cục, Vụ để được hướng dẫn.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị có sự trao đổi, thảo luận về những vấn đề cần được triển khai của Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để trong thời gian tới việc áp dụng Nghị định 72 sẽ tạo ra những quy định rõ ràng, minh bạch, tạo hành lang cho Internet Việt Nam phát triển; đồng thời cũng có cơ chế, giải pháp để ngăn chặn tiêu cực, tác hại nảy sinh trên Internet. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan để tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định theo quy định tại Nghị định này.