Cục Tin học hóa tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014

Ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá "Cục Tin học hóa hoạt động có chất lượng trong năm 2013"

Theo Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Thành Phúc, trong năm 2013, Cục đã chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đã trình lên Chính phủ và sẽ sớm ban hành trong năm 2014.
 
Cũng trong năm 2013, Cục Tin học hóa đã xây dựng và hoàn thiện Trung tâm kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử (do Ngân hàng Thế giới tài trợ). Ông Nguyễn Thành Phúc cho biết, Trung tâm kiểm thử này sẽ là công cụ hiệu quả để đánh giá các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã đề nghị Trung tâm kiểm thử hệ thống văn bản quản lý điều hành trên toàn tỉnh vì hệ thống này được triển khai trên diện rộng với số lượng người sử dụng ngày càng tăng. Tuy nhiên, để vận hành Trung tâm này hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ vận hành phải có kiến thức từ kiến trúc, vận hành đến bảo trì. Đội ngũ cán bộ chuyên gia đóng vai trò quyết định trong việc vận hành hiệu quả Trung tâm kiểm thử hiện đại này.
 
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc cho biết trong năm 2014 Cục Tin học hóa sẽ tiến hành điều tra thực trạng nguồn nhân lực triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá trong năm 2013 Cục Tin học hóa (trước đây là Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin) đã hoạt động “có chất lượng tốt”, nổi bật là đã hoàn thiện việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 102, hy vọng khi Nghị định này được Chính phủ ban hành sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, góp phần tăng trưởng GDP. Thứ trưởng hoan nghênh đề xuất của Cục Tin học hóa xây dựng thông tư hướng dẫn chính phủ điện tử cấp tỉnh dựa trên mô hình của Đà Nẵng đang xây dựng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Hàn Quốc.