Cục Viễn thông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Cục Viễn thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị chức năng của Cục Viễn thông. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã tới tham dự và phát biểu tại buổi làm việc.

img

Thứ  trưởng Lê Nam Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2013, Cục Viễn thông đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật theo kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về viễn thông được triển khai đồng đều về mọi mặt. Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông ngày càng được cải thiện theo hướng đi thẳng vào các vấn đề có tính thời sự thông qua hình thức họp giao ban, các buổi làm việc trực tiếp, các đợt hướng dẫn, phổ biến văn bản qui phạm pháp luật cho doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm, có hơn 3 triệu thuê bao di động, cố định được phân bổ; tổng số dịch vụ giá cao và giá dịch vụ tự do là 1.700.000 số; thu hồi 1.890.000 thuê bao và 100 số dịch vụ giá cao.  Đơn vị đã chủ động đôn đốc thu nợ phí  kho số và thu phí kho số của doanh nghiệp để đảm bảo nguồn thu ngân sách. Trong năm qua, giá cước của doanh nghiệp viễn thông đã có những điều chỉnh phù hợp, góp phần đảm bảo thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông phát triển bền vững, ngăn chặn ngay từ đầu những dịch vụ kinh doanh không hiệu quả, góp phần giảm mạnh thuê bao ảo. Đồng thời, Cục Viễn thông cũng chỉ đạo giải quyết giá cước thanh toán quốc tế chiều về đảm bảo lợi ích quốc gia; đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thông; thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

Trong buổi làm việc, đại diện các đơn vị chức năng đã trao đổi với Cục Viễn thông các nội dung xung quanh việc thực hiện công tác xây dựng đề án, chính sách; công tác quản lý, quy hoạch thị trường viễn thông; công tác hợp tác quốc tế chuyên ngành viễn thông; cùng nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến qui phạm pháp luật; nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy nhân sự... Hầu hết các ý kiến tại buổi làm việc đều cho rằng thị trường viễn thông đang diễn ra khắc nghiệt. Sự cạnh tranh sẽ khiến thị trường có những doanh nghiệp thực sự mạnh, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích cho người tiêu dùng và lợi ích quốc gia. Đồng thời tình hình này cũng phù hợp với Đề án Quy hoạch thị trường viễn thông đến năm 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần tăng cường hơn nữa hoạt động thanh, kiểm tra trong lĩnh vực viễn thông, đặc biệt là việc quản lý đầu số, … ;tăng cường hơn sự hợp tác toàn diện trong mọi hoạt động cung cấp dịch vụ, quản lý mạng giữa Cục Viễn thông và Thanh tra Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đánh giá cao những nỗ lực của Cục Viễn thông thời gian qua đã chủ trì tham gia xây dựng, triển khai khối lượng lớn các văn bản qui phạm pháp luật. Những văn bản này thực sự tác động mạnh tới xã hội và thị trường viễn thông. Nhờ đó, việc quản lý thị trường viễn thông được tăng cường theo hướng phát triển bền vững.  Lượng thuê  bao di động trả trước đã đi vào thực chất, quản lý internet chặt chẽ hơn, chính sách điều chỉnh cước 3G hợp lý, quản lý tốt giá cước thanh toán quốc tế chiều về đảm bảo lợi ích quốc gia… Đặc biệt, Cục Viễn thông đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, Cục Viễn thông có đội ngũ con người phát triển về chất; đội ngũ cán bộ được nâng cao; hệ thống các thiết bị đo lường có ứng dụng cao góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Thời gian tới, việc quản lý viễn thông cần tập trung quản lý thị trường, bảo đảm thị trường cạnh tranh phát triển bền vững. Bộ đang thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp viễn thông. Việc tái cơ cấu này  nhằm đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ mũi nhọn, có lợi nhuận; song song với đó vẫn phải duy trì tốt nhiệm vụ phục vụ công ích.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông trong năm 2014 phải tăng cường, đặc biệt là dịch vụ truy nhập Internet, di động 3G. Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục triển khai, xem xét giá cước quốc tế chiều về; điều chỉnh giá cước dịch vụ viễn thông đảm bảo theo luật giá, thị trường cạnh tranh và tôn trọng quyền định giá của doanh nghiệp; giá cước điện thoại cố định cần làm sao để vừa thuận tiện cho người dùng và vừa đảm bảo kinh doanh của doanh nghiệp; điều chỉnh rà soát lại việc quản lý thuê bao trả trước; phối hợp với Cục Tần số để triển khai đề án số hóa, đặc biệt với phần cấp phép truyền dẫn phát sóng; kiểm tra, kiểm soát các thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam thông qua các chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; thực hiện tốt Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; chính thức đưa vào hoạt động hệ thống thiết bị thu thập dữ liệu viễn thông trực tuyến từ các nhà mạng.