Lễ ra quân, diễu hành xe cổ động tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2013

Tiếp sau lễ khai mạc, sáng nay (10/12/2013) tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ ra quân diễu hành, cổ động, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh lân cận năm 2013. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã tới dự.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ ra quân

Trong bài phát biểu Lễ ra quân, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện nay, tai nạn giao thông đang trở thành hiểm hoạ, hàng ngày, hàng giờ đã cướp đi sinh mạng của người dân, tai nạn giao thông huỷ hoại sức khoẻ, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, gây thêm gánh nặng cho xã hội. Nhận thức sâu sắc về tác hại của tai nạn giao thông, công tác tuyên truyền về An toàn giao thông cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp, các Bộ, ban, ngành cùng tham gia. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, để thực hiện những nhiệm vụ, yêu cầu đã được đặt ra, trước hết cần thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, luôn tìm tòi, bổ sung, đổi mới các hình thức tuyên truyền, tránh lối tuyên truyền mang tính chất khẩu hiệu và hoạt động bề nổi. Nội dung tuyên truyền phải giản dị, dễ hiểu, dễ tiếp thu với mọi tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền cần phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán và trình độ nhận thức của đồng bào các vùng, miền.
 
Hai là, cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền về An toàn giao thông với các nội dung chương trình phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Xây dựng chiến lược thông tin tuyên truyền và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các tuyên truyền viên, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cũng như cơ sở vật chất cho các đội thông tin tuyên truyền lưu động hoạt động có hiệu quả hơn nữa.
 
Ba là, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng các Bộ, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động về An toàn giao thông như: kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả của công tác tuyên truyền về An toàn giao thông. Để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp, khắc phục những khó khăn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về An toàn giao thông.
 
Một số hình ảnh tại Lễ ra quân diễu hành, cổ động, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh lân cận năm 2013, tại Đồng Nai do phóng viên ghi lại:
 
img

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân

img

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh trống ra quân

img

Lễ ra quân thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, lực lực vũ trang, cán bộ công chức, viên chức tham dự

img

img

img

img

Các đội tuyên truyền lưu động với nhiều băng rôn khẩu hiệu về an toàn giao thông

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc
Triển lãm ảnh về An toàn giao thông...

img

...và chụp ảnh cùng các đại biểu