Công chức, viên chức trẻ với Công nghệ thông tin

Nằm trong khuôn khổ Hội thi Tin học khối công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ I năm 2013, vừa qua, ngày 2/12/2013 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Công chức, viên chức trẻ với Công nghệ thông tin. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc hoạch định xây dựng chính sách phát triển và ứng dụng CNTT.

img

Ứng dụng Công nghệ thông tin là một trong những giải pháp nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính nhà nước. Để ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thì cần phải tuyên truyền về thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT trong đội ngũ công chức, viên chức trẻ. Bên cạnh đó, Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề và cung cấp những thông tin bổ ích để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển và ứng dụng CNTT có hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT cho biết đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp cho việc thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương từng bước đạt được những kết quả tích cực, phát huy hiệu quả trong thực tiễn và góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính phục vụ vì lợi ích của người dân và toàn xã hội. Ông Nguyễn Trọng Đường cũng nhấn mạnh cần phải tuyên truyền về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT trong đội ngũ công chức, viên chức trẻ, thúc đẩy phát triển các sáng tạo sản phẩm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước

Vụ trưởng Vụ CNTT Nguyễn Trọng Đường phát biểu tại Hội thảo

Ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên trong việc xây dựng và thúc đẩy Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Với đội ngũ đoàn viên, thanh niên đông đảo, đoàn viên thanh niên sẽ là những người sử dụng các ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng các ứng dụng và chính sách phát triển CNTT. Ngoài ra, các đoàn viên Thanh niên còn tham gia hướng dẫn, đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho toàn xã hội và thúc đẩy nghiên cứu khoa học- công nghệ trong lĩnh vực CNTT.