Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo 2 Luật An toàn thông tin

Ngày 31/05/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về bản dự thảo 2 Luật An toàn thông tin. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện sở Thông tin Truyền thông các tỉnh phía Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận như: tổng quan các vấn đề về an toàn thông tin nhìn từ góc độ pháp lý – thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế do ông Nguyễn Huy Dũng, thành viên tổ biên tập và thường trực Luật an toàn thông tin trình bày. Tiếp đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) đã giới thiệu một số nội dung quan trọng trong dự thảo 2 Luật an toàn thông tin để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.

Ngoài ra, hội thảo cũng được nghe tham luận của ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương và những góp ý của sở Thông tin và Truyền thông dành cho dự thảo. Bên cạnh đó, đại diện của Hiệp hội an toàn thông tin phía Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, các Sở Thông tin và Truyền thông phía Nam, cũng như đại diện các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội khác tham dự cũng tham gia đóng góp các ý kiến cho Luật an toàn thông tin hoàn thiện hơn.