Tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ công chức các đơn vị thuộc Bộ

Sáng ngày 29/5/2013, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ”. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; các cán bộ công chức thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

img

Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về cách thức hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đại diện của Vụ Pháp chế hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại pháp lệnh. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật còn là việc đưa các nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự đầy đủ, chính xác về nội dung của văn bản sau khi sửa đổi, bổ sung. Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sau khi sửa đổi, bổ sung cũng không được làm ảnh hưởng đến nội dung và hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất. Như vậy, việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sau khi sửa đổi, bổ sung là một hoạt động thuần túy có tính kỹ thuật, không tạo ra quy phạm pháp luật mới và cũng không tạo ra văn bản quy phạm pháp luật mới.

Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, đồng thời góp phần đơn giản hóa hệ thống pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng, thi hành văn bản; làm cho hệ thống pháp luật trở nên đơn giản, minh bạch; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về cách thức hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cũng như những kiến thức chung nhất về hệ thống văn bản này.