Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngày 28/5/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Nam Thắng. Tham dự tại buổi làm việc này có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan.

img

Toàn cảnh buổi làm việc

Việc tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm giúp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển mạnh hơn, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường và trở thành doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước. Hầu hết đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, doanh nghiệp liên quan đều cho rằng đề án phải được trình Chính phủ trong thời gian nhanh nhất nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn sớm tổ chức lại và ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, đề án khi hoàn chỉnh cũng cần quan tâm tới quá trình quản lý điều hành sau tái cơ cấu… Giám đốc Công ty Thông tin Di động (VMS) Lê Ngọc Minh cho rằng: bên cạnh việc thực hiện phương án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, doanh nghiệp cũng cần có những sáng tạo trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo sức phát triển và quá trình cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt.
 
Cũng trong buổi này, nhiều vấn đề đã được đưa ra bàn luận nhằm giúp đề án được xây dựng sát với thực tế: sử dụng hạ tầng cố định, mạng viễn thông dùng riêng, có nên tách bạch giữa mạng điện thoại di động và mạng điện thoại cố định, làm thế nào để tránh phải bù chéo giữa các mạng điện thoại…
 
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh: Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc xây dựng đề án phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì mục tiêu phát triển ngành viễn thông Việt Nam. Đề án khi xây dựng cần có lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, làm rõ các ngành nghề và hoạt động liên quan của doanh nghiệp, bảo đảm tính toàn vẹn, thống nhất không chia cắt, giữ ổn định vai trò dịch vụ của hai thương hiệu Vinaphone và Mobifone.
 
Thứ trưởng cho rằng: ngoài các văn bản liên quan làm cơ sở, đề án khi xây dựng cần căn cứ vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; thông báo kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI: tiếp tục sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, giữ vững vai trò nòng cốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô…
 
Sau ngày hôm nay, tổ đặc trách tái cơ cấu của Bộ sẽ tiếp tục hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu trên cơ sở các ý kiến của doanh nghiệp liên quan, xây dựng dự thảo quyết định cũng như tờ trình Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.