Tập huấn về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại

Sáng 21/5/2013, tại thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

img

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trần Minh Sanh - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Nội dung hội nghị tập huấn về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Báo cáo viên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho các đại biểu tham dự hội nghị những thông tin hữu ích về tình hình thế giới, khu vực và thành tựu đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây; mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn, các nước ASEAN; tình hình Biển Đông hiện nay; vấn đề hội nhập quốc tế; chiến lược phát triển thông tin đối ngoại và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2014 và những vấn đề đặt ra cho từng địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta và đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế, chưa gắn kết nhịp nhàng, chưa huy động tốt các lực lượng, các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới hoạt động thông tin đối ngoại cần được tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chương trình hành động về thông tin đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2020; cần đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức hoạt động thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.
 
Nguồn: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu