Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/05/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Hội nghị nâng cao vai trò của ngành Thông tin và Tuyền thông trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phía Nam.

img

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trình bày tham luận tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Đình Tạo, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, cùng lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ khu vực phía Nam.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo tóm tắt về hiện trạng Chính phủ điện tử  tại Việt Nam trong thời gian qua và định hướng phát triển thời gian tới. Theo đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: tất cả các cơ quan ngang Bộ (22/22) và các tỉnh thành phố (63/63) đã có Trang/ Cổng thông tin điện tử. Đa số các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2. Nhiều cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa, giúp tăng năng suất, hiệu quả xử lý thủ tục hành chính. Một số hệ thống thông tin chuyên ngành bắt đầu có hiệu quả như thuế, hải quan…
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước cũng tiến triển đáng ghi nhận. Cụ thể, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước đã được ban hành; 59% Bộ, cơ quan ngang Bộ, 36,5% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan. Các cơ quan triển khai hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đạt tỷ lệ tương đối cao, khoảng 90% các đơn vị trực thuộc các Bộ, Sở, ngành, quận, huyện đã trang bị hộp thư điện tử và hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trên 60% quận, huyện đã trang bị hệ thống quản lý văn bản điều hành…
 
Cũng tại hội nghị, ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã trình bày tham luận về ứng dụng đào tạo trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành Thông tin Truyền thông với quy trình triển khai, phương pháp đào tạo... Đại diện của Công ty Trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra các giải pháp về đào tạo thông qua hình thức trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức…