Hội thảo về công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Sáng 7/5/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo về công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã tới dự hội thảo. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các sở, ban ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hội thảo đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo, tạp chí của đảng trong công tác tuyên truyền, định hướng đường lối của Đảng.

img

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Nhận thức vai trò quan trọng về công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng, cũng như tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Theo đó, hiện nay Báo Nhân dân, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Cộng sản của Đảng đã được phát hành hàng ngày đến các xã, phường, thị trấn, chi, đảng bộ nông thôn, các thôn, bản khối phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn định hướng các cơ quan đơn vị sử dụng những tin tức nổi bật, những bài viết quan trọng trên báo, tạp chí để tuyên truyền, vận động tới đông đảo quần chúng nhân dân. Hiện nay, số lượng báo chí của đảng trên địa bàn tương đối ổn định, có chiều hướng tăng cao trong quý I/2013.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các cơ quan báo chí, các sở, ngành của tỉnh, đồng thời cùng trao đổi ý kiến về những thuận lợi khó khăn và bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phát hành báo, tạp chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thế Tuy cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác phát hành báo chí và đề nghị các đơn vị liên quan cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Kết luận số 29- KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức để thu hút đông đảo độc giả đón đọc; Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp trong phát hành báo, tạp chí, đảm bảo hài hòa giữa kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng cường tham mưu, chỉ đạo rà soát chương trình, kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, vận dụng cách thức phù hợp để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.
 
Tại hội thảo, các cá nhân và tập thể đã được đại diện Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII).