Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013 và tổng kết phong trào thi đua năm 2012 lĩnh vực phát thanh truyền hình

Ngày 15/3, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013 và tổng kết phong trào thi đua năm 2012 lĩnh vực phát thanh truyền hình. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

img

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ và hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các đài phát thanh và truyền hình Trung ương và địa phương trong cả nước.

Theo báo cáo đánh giá, trong năm qua, ngành phát thanh, truyền hình đã có đóng góp xứng đáng và hiệu quả trong việc chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với vai trò là cầu nối, là kênh đối thoại và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước..., ngành phát thanh truyền hình đã cùng với hệ thống báo chí cả nước góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và huy động được sức mạnh của toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiếp tục đi lên, hội nhập quốc tế. 

img

Đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trong toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Các đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã bám sát tôn chỉ mục đích, thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội đã được hệ thống phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước đến nhân dân một cách nhanh nhạy, kịp thời. 

 Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí đầu tư, tuy nhiên các đài phát thanh truyền hình từ Trung ương đến cơ sở đã đầu tư đồng bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Với những kết quả đạt được của ngành phát thanh, truyền hình trong năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định tặng Cờ thi đua cho 10 đài xuất sắc; 02 Cờ thi đua cho 02 đài xuất sắc về công tác tuyên truyền chuyên đề; tặng Bằng khen của Bộ cho 32 tập thể và 10 Cụm trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra Bộ TT&TT còn tặng 119 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc điển hình trong phong trào thi đua mà Bộ đã đề ra.

img Phát huy kết quả và thành tích phong trào thi đua năm 2012, bước sang năm 2013, ngành phát thanh truyền hình quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh và truyền hình; tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước; quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, tranh thủ mọi nguồn đầu tư; chủ động xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Đề án số hóa truyền dẫn phát thanh truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...