Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Công điện khẩn số 02 Về việc khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 8

Trước tình hình thiệt hại về mạng lưới viễn thông công cộng do bão số 8 (tên quốc tế là Sơn Tinh) gây ra cho các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công điện khẩn số 02/CĐ-BCH ngày 29/10/2012 về việc khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 8.

img
Ảnh: nguồn Internet

Nội dung công điện yêu cầu các đơn vị : Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc do bão số 8 gây ra. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất cho các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai (như lũ quét, sạt lở đất), khi tổ chức ứng cứu thông tin và khôi phục lại mạng lưới bưu chính viễn thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động đề phòng thiên tai bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần khôi phục và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với các số máy điện thoại của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp của các tỉnh trên phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội huy động và tập trung cao nhất các nguồn lực về phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng, xăng dầu, máy phát điện,... nhằm ưu tiên cho việc khôi phục lại hoạt động của mạng thông tin di động tại các tỉnh, thành phố nói trên để đáp ứng yêu cầu cho các tỉnh khắc phục hậu quả sau cơn bão số 8, sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất.

Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.