Hội nghị tổng kết 5 năm đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy (2006-2011)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, sáng 05/10/2012, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm đánh giá công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy (2006-2011) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn và Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị có liên quan ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc.

img
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn và Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đánh giá kết quả đã đạt được và những vấn đề lớn còn tồn tại của công tác thông tin truyên truyền trong 5 năm qua, báo cáo Tổng kết của Bộ Thông tin và truyền thông đã nêu rõ:

Công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, qua đó phối hợp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma tuý, tội phạm ma tuý, góp phần ngăn chặn từng bước hiểm hoạ này. Thông tin tuyên truyền đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia cùng các lực lượng chức năng ở địa bàn cơ sở phát hiện, đấu tranh bài trừ các hiện tượng buôn bán, tàng trử, sử dụng chất ma tuý, xây dựng nhiều khu dân cư, đơn vị, cơ quan trong sạch, lành mạnh không ma tuý. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, cá nhân tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống ma tuý, giúp người nghiện ma tuý cai nghiện trở vế với gia đình, cộng đồng, công tác tuyên truyền đã giúp cho nhiều người nhận thức và hiểu rõ hậu quả, tác hại của ma tuý và cách phòng tránh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu tại Hội nghị

Công tác thông tin tuyên truyền đã tạo được nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều phương thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, thành phần dân cư ở các địa bàn khác nhau.

Bên cạnh đó hội nghị cũng đưa ra một số mặt hạn chế:

Công tác tuyên truyền còn chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Một số nơi công tác tuyên truyền còn chưa thực sự xuống tới cơ sở, tới đối tượng có nguy cơ cao và những người nghiện ma tuý. Tài liệu tuyên truyền còn thiếu, nội dung tuyên truyền chưa có sự sáng tạo để vừa chuyển tải được những yêu cầu tuyên truyền vừa thu hút được công chúng cùng tham gia. Đội ngũ tuyên truyền viên còn thiếu và yếu về kiến thức, tài liệu và kỹ năng tuyên truyền do chưa được đào tạo, bồi dưỡng đúng theo yêu cầu. Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền còn hạn chế, chủ yếu là lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vịchức năng và đưa vào xã hội hoá.

Về phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống ma tuý trong giai đoạn 2012-2015, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn chỉ rõ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng; kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trong đó có ma tuý; có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Bộ, ngành có liên quan.

img

Đổi mới phương thức tuyên truyền truyền thông là phải kết hợp truyền thông trực tiếp và gián tiếp, xác định đúng đối tượng để làm tốt công tác tuyên truyền, coi trọng công tác tuyên truyền cơ sở, xác định lấy gia đình làm trọng điểm trong công tác tuyên truyền; nắm vững thông tin tuyên truyền; huy động các lực lượng từ Trung ương đến địa phương để làm tốt thông tin tuyên truyền; lồng ghép, kết hợp thông tin tuyên truyền gắn kết với các thông tin tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu của Quốc gia.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; triển khai có hiệu quả của Dự án Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng chống ma tuý trong chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015.

Các cơ quan thông tin báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma tuý, tăng thời lượng phát sóng đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý.

Tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao bằng khen  cho 16 cá nhân và 59 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy thời gian qua (Quyết định số:1500/QĐ-BTTTT ngày 22/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

img

img

Nguồn: Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại thành phố Đà Nẵng