VTI tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012

Sáng ngày 09/01/2012, tại Hà Nội, Công ty Viễn thông Quốc tế VTI đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2012 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của Công ty. Tới dự Hội nghị có ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nghiêm Quốc Hoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT; ông Lâm Quốc Cường, Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế; Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Kế hoạch – Đầu tư; lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, VNPT…

img
Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2011 vừa qua, với quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, Công ty VTI đã luôn quán triệt sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, của Đảng ủy Tập đoàn, của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Là một trong các đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh các dịch vụ viễn thông quốc tế của Tập đoàn VNPT, ngay từ những ngày đầu của năm 2011, Công ty VTI đã luôn tích cực chủ động bám sát các biến động của thị trường, rà soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tích cực tham gia và quán triệt thực hiện chủ trương của VNPT về việc tăng cường nguồn lực, sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị trong Tập đoàn, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị bằng việc thực hiện cơ chế kinh tế nội bộ giữa các đơn vị thành viên khối hoạch toán phụ thuộc trong việc hợp tác kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin…

img

Kết quả hoạt động của Công ty VTI năm 2011 được thể hiện như sau: Tổng doanh thu viễn thông công nghệ thông tin: 2.484 tỷ đạt 97,11% so với kế hoạch được giao, tăng 21% so với năm 2010 trong đó doanh thu từ khách hàng là 1.831 tỷ đạt 96,81% so với kế hoạch và tăng 2% so với năm 2010; Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng và năng lực cung cấp dịch vụ trên cơ sở tối ưu hóa quản lý, khai thác mạng lưới an toàn, hiệu quả nên tỷ lệ thành công trung bình chiều đi quốc tế cho dịch vụ IDD là 50,65% và dịch vụ VoIP là 59,43%. Tỷ lệ thành công trung bình chiều về quốc tế cho dịch vụ IDD là 51,82% và dịch vụ VoIP là 54,43%. Việc thuê sóng mạng vệ tinh Intelsat được điều chỉnh theo hướng sát thực và tập trung vào hiệu quả sử dụng, năm 2011, Công ty sử dụng 07 sóng mạng vệ tinh Intelsat cung cấp dịch vụ thoại với tổng dung lượng 9,5Mb/s; Tích cực bám sát thị trường, chủ động điều chỉnh hoạt động tiếp thị bán hàng tập trung, hướng tới thị trường trong nước; Tăng cường công tác kinh doanh hợp tác quốc tế với đối tác nước ngoài; Hoàn toàn làm chủ, độc lập quản lý, điều khiển Vệ tinh VINASAT1; Nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh Vệ tinh VINASAT 1; Tích cực tham gia hoạt động chuẩn bị phóng Vệ tinh VINASAT2; Tăng cường phân cấp, phân nhiệm, thay đổi cách thức chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty đem lại hiệu quả thiết thực; Tích cực tham gia các hoạt động truyền thông của Tập đoàn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các hoạt động xã hội, vì cộng đồng…

ông Lâm Quốc Cường, Giám đốc Công ty VTI đọc báo cáo kết quả công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Trong năm 2012, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn về những chủ trương lớn trong điều hành sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, từng bước thực hiện “Công ty hóa”, các đơn vị tự chủ trong các mặt hoạt động, tiếp tục thực hiện việc tăng cường nguồn lực, sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các đơn vị trong tập đoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn, Công ty Viễn thông Quốc tế xác định năm 2012 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động và phát triển của Công ty trong những năm tới đây. Theo dự báo, năm 2012, kinh tế thế giới chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, vấn đề nợ công tại một số nước khu vực Châu Âu, Mỹ vẫn còn là nguy cơ lớn đối với kinh tế toàn cầu và khu vực. Bên cạnh đó, Công ty cũng đối diện với nhiều thách thức như: Cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt hơn, thị phần bị chia sẻ; Giá cước tiếp tục theo xu hướng giảm; Vấn đề thay đổi cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi Công ty phải chủ động thực hiện những giải pháp, biện pháp phù hợp hơn để có thể duy trì và phát triển; Sức ép từ việc tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục đặt ra cho Công ty nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Nhận thức về những khó khăn và thuận lợi trong tình hình hiện nay, căn cứ thực tế hoạt động của Công ty năm 2011, trên cơ sở cân đối các nguồn lực của Công ty, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp thực hiện năm 2012 của Công ty VTI sẽ tập trung làm một số việc sau: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn giao, vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu từ 1% trở lên; Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm 2011; Phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã đánh giá cao kết quả công tác của Công ty VTI trong năm 2011 vừa qua đồng thời chỉ đạo năm 2012 là một năm Kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn. Thứ trưởng đề nghị VTI cần làm tốt một số nhiệm vụ sau: Cần phát triển bền vững theo hướng sâu rộng tập trung chú trọng an toàn, chất lượng và hiệu quả; Có kế hoạch chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat 2, quản lý tốt và tìm phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm đem lại doanh thu sớm nhất; Tăng cường hợp tác Quốc tế về Viễn thông trong khu vực đặc biệt với các nước Lào, Campuchia, Myanma…; VTI cần tiếp tục bảo đảm an toàn trong việc thanh toán quốc tế. Đảm bảo nguồn lực cho Công ty nói riêng và cho Tập đoàn nói chung.