Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác

Sáng ngày 21/09/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác. Tham dự buổi làm việc còn có Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định và đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (thứ nhất bên phải) nghe VNCERT báo cáo về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung của Nghị định 90

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác đã có hiệu lực thi hành được hơn 3 năm. Nghị định được xây dựng căn cứ vào Luật CNTT năm 2006, Pháp lệnh Bưu chính viễn thông năm 2002. Từ sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành đến nay cũng đã có một số thay đổi, bổ sung về căn cứ pháp lý để ban hành Nghị định như Pháp lệnh Bưu chính viễn thông được thay thế bằng Luật Viễn thông. Bên cạnh đó, qua thực tế 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị định số 90/2008/NĐ đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần được sửa đổi và bổ sung. Vì vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 90 hướng tới các mục tiêu chính như: hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn bất cập của Nghị định số 90 nhằm mang lại cơ sở pháp lý chặt chẽ, đầy đủ và khả thi hơn trong việc ngăn chặn thư rác; góp phần tạo dựng hành lang pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tin nhắn, thư điện tử quảng cáo; đảm bảo quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác để thực hiện được nghiêm túc và triệt để.

Mặt khác, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90 có tác động rất lớn đến kinh tế, xã hội, hệ thống pháp luật và tác động đến các đối tượng quản lý, nhà cung cấp dịch vụ; là một bước để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của Nghị định 90 nhằm nâng cao hiệu quả của một văn bản quản lý nhà nước, góp phần làm tăng ý thức phòng chống, ngăn chặn thư rác của các tổ chức, cá nhân trên môi trường internet; hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngăn chặn thư rác và hoạt động quảng cáo qua thư điện tử, tin nhắn, qua đó nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của văn bản pháp luật trong lĩnh vực CNTT – TT. Đồng thời, Nghị định sẽ bổ sung các căn cứ pháp lý quan trọng nhất để Thanh tra chuyên ngành CNTT-TT thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động chống thư rác của các cá nhân, tổ chức hoạt động trên Internet. Nâng cao trách nhiệm ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn rác của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Dự kiến dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 về chống thư rác như: Sửa đổi khoản 7, khoản 11 Điều 3; bổ sung khoản 17, khoản 18 Điều 3; sửa đổi khoản 6 Điều 6; sửa đổi khoản 1,2,3 Điều 7; bổ sung các khoản 4a, 4b, 4c Điều 7; sửa đổi khoản 3 Điều 12; bổ sung điểm c khoản 3 Điều 14 và các điều khoản khác…

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo Ban soạn thảo và Tổ biên tập cần xem xét lại các nội dung của những điều khoản cần sửa đổi và bổ sung để đảm bảo tính khả thi của việc sử dụng Nghị định sau này.

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung này sẽ được tiếp tục họp bàn trong thời gian tới để lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị chức năng để hoàn thiện nội dung và các vấn đề liên quan.