Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011

Chiều ngày 27/01/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông – Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011.

img
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho cá nhân thuộc Nhà xuất bản TT&TT có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng với đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TTTT), đại diện lãnh đạo các đơn vị hữu quan thuộc Bộ TT&TT.

Trong năm 2010 vừa qua, NXB TTTT được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản, các đơn vị trong Bộ, NXB TTTT được mở rộng chức năng nhiệm vụ, tạo sân chơi mới không chỉ bó hẹp trong phạm vi Ngành mà còn mở rộng trên khắp phạm vi cả nước. Để NXB ngày một vững mạnh, nâng cao cơ sở vật chất, phục vụ cho các hoạt động của NXB, Bộ đã đầu tư Dự án “Đầu tư  trang thiết bị phục vụ tác nghiệp xuất bản của NXB TTTT”. Các trang thiết bị được đầu tư đã phát huy hiệu quả, là phương tiện để nghiên cứu các Xuất bản phẩm công nghệ số được xuất bản trong tương lai của NXB. Năm 2010 cũng là năm Bộ đã tạo điều kiện cho NXB trong việc đào tạo cán bộ về chuyên môn và nghiệp vụ trong và ngoài nước, số lượng tăng so với năm 2009.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Cùng với các NXB trên toàn quốc, công tác xuất bản của NXB TTTT đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của toàn Ngành xuất bản. Số sản phẩm năm 2010 đạt 350 xuất bản phẩm, tăng 42,8% so với năm 2009; Số đầu sách năm 2010 đạt 230 đầu sách, tăng 17,32% so với năm 2009; Số trang in đạt 4,1 tỷ trang, tăng 2,5% so với năm 2009. Chất lượng sách và các xuất bản phẩm đều đảm bảo tốt, không sai phạm về chính trị tư tưởng, không có biểu hiện thương mại hóa chạy theo lợi nhuận. Nội dung sách và các xuất bản phẩm đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của NXB… Công tác kinh doanh phát hành sách cũng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của NXB, không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ TT&TT mà NXB luôn gắn nhiệm vụ chính trị và kinh tế phấn đấu hoành thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ. Năm 2010 NXB đã phát hành được hơn 150.000 bản, trong đó số lượng sách phát hành được là 76.098 bản, số lượng ấn phẩm phát hành được 77.000 bản (tranh, ảnh, khẩu hiệu, tờ gấp, lịch bàn, lịch sổ tay, lịch tờ…) và 270.000 lịch block tham gia xuất bản, phát hành cùng với nhóm chính trị - xã hội…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thay mặt Bộ trưởng tặng cờ thi đua của Bộ TT&TT cho đại diện Ban biên tập sách Kinh tế - Chính trị - Xã hội NXB TTTT.

Nhận thức rõ những khó khăn và thách thức cũng như những cơ hội thuận lợi của đất nước, của Ngành TT&TT nói chung và của NXB TTTT nói riêng, bước vào năm 2011, cán bộ viên chức NXB TTTT vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành kế hoạch chương trình công tác năm 2011: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ TT&TT về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” giữ vững và phát huy thành tích, truyền thống NXB trong những năm qua, tiếp tục xây dựng đơn vị phát triển bền vững trong năm tới; Kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân lực cho các Phòng, Ban, Chi nhánh, Trung tâm; Phấn đấu xuất bản trên 400 xuất bản phẩm; Triển khai các giải pháp nhằm tăng doanh thu, đồng thời giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận, tăng thu nhập CBVC so với năm 2010; Tăng cường xây dựng Tủ sách phổ biến pháp luật đến các Phường, Xã, Thị trấn… Tủ sách phổ biến kiến thức về TT&TT phát hành rộng rãi phục vụ đông đảo bạn đọc trong toàn xã hội; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành TT&TT để đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ thông tin đối ngoại; Mở rộng tìm kiếm và hợp tác về bản quyền với một số nước trên thế giới đồng thời tổ chức hội nghị cộng tác viên, hội nghị khách hàng để đẩy mạnh hợp tác trong nước; Hoàn thiện giai đoạn một hệ thống xuất bản trực tuyến trên mạng, khai trương hệ thống xuất bản trực tuyến – một trong phương thức xuất bản mới trong mô hình xuất bản ít nhất 30 đầu sách công nghệ số từ đơn giản đến phức tạp; Triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng trang Web xuất bản trực tuyến của NXB TTTT” và “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xuất bản phẩm tại NXB TTTT; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Công đoàn Bộ phát động, đồng thời phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011; Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức NXB…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá cao những thành tích mà NXB TTTT đã đạt được trong năm 2010. Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2011 này NXB cần làm tốt các nhiệm vụ sau: Có kế hoạch dài hạn trong thời gian tới khi thách thức trên thị trường ngày càng lớn và chi phí xuất bản ngày càng cao; Tiếp tục giữ vững vai trò và vị trí là NXB hàng đầu phục vụ lĩnh vực TT&TT; Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ tổ chức, những chuyên gia làm công tác xuất bản; Tiếp tục xây dựng các kênh phát hành, không chỉ chú trọng đến các cộng tác viên mà còn phải chú trọng tới các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ NXB trong việc phát hành các sản phẩm; Lưu ý đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề bản quyền.