Tình hình triển khai các biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực CNTT

Sáng ngày 17/12/2010, tại trụ sở Bộ TT&TT, Vụ Hợp tác quốc tế đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tình hình ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CNTT năm 2010. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

img
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (thứ 2 từ phải sang) nghe các đơn vị báo cáo

Theo báo cáo của đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT năm 2010 được xác định theo hướng “Tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế, đặc biệt là từ các tập đoàn đa quốc gia nhằm góp phần thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về CNTT”. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động đã được triển khai thành công góp phần tăng cường năng lực, quảng bá hình ảnh và huy động các nguồn lực cho việc phát triển và ứng dụng CNTT trên các mảng về ứng dụng, công nghiệp, hạ tầng, đào tạo và an toàn an ninh thông tin thông qua các hình thức hợp tác đa dạng bao gồm hợp tác truyền thống song phương, đa phương, kinh tế đối ngoại; mô hình hợp tác Nhà nước-Tư nhân; mô hình xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển CNTT; hợp tác giữa cơ quan quản lý với các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Cũng theo đó, kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CNTT năm 2010 như sau: Thông qua ký kết hợp tác đã trao đổi và học tập kinh nghiệm với các cơ quan chính phủ về ứng dụng và phát triển CNTT được tăng cường qua các hình thức song phương, ủy bản liên chính phủ như Hợp tác song phương Việt – Pháp; tổ chức các đoàn Lãnh đạo Bộ, các đoàn cấp Vụ thăm Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… chia sẻ và học tập kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển CNTT. Ngoài ra, Vụ cũng đã tập trung cho việc vận động ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác, tài trợ với các đối tác, tập đoàn đa quốc gia về CNTT gồm MOPAS, USTDA, Microsoft, Motorola, Intel…. Bên cạnh đó, các chương trình khác như Chương trình Máy tính cho cuộc sống đến cuối năm 2010 đã vận động được 15 tỷ đồng, gồm 2.000 máy tính, 300 máy in hỗ trợ kết nối internet cùng tài liệu học tập và thiết bị phụ trợ được trao tặng cho các đối tượng là người dân, học sinh sinh viên…; Chương trình Đối thoại ICT Việt Nam – Hoa Kỳ đã khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia của các khối doanh nghiệp phần mềm trong các hoạt động do Hội Tin học và Hiệp hội phần mềm Việt Nam chủ trì, tạo đà cho việc liên kết, thâm nhập thị trường CNTT tại Hoa Kỳ, để từ đó phát triển thêm quan hệ với các khu vực khác.

Hoạt động hợp tác quốc tế về CNTT trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT. Nhiều tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam, mong muốn được phối hợp, hợp tác với Bộ trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt trong giai đoạn Bộ chủ trì triển khai  Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, tình hình ký kết, triển khai thoả thuận của Bộ trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó, có nhiều chương trình đã thực hiện rất tốt, như Chương trình máy tính cho cuộc sống (PCs for Life )và các hoạt động liên quan đào tạo, phổ cập máy tính đã đạt được những thành công và có ý nghĩa to lớn, thiết thực đối với cộng đồng. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ có liên quan cần hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện kế hoạch chương trình ký kết, thỏa thuận của Bộ trong thời gian tới.