Hội thảo Đầu tư và quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các mô hình ứng dụng CNTT điển hình cấp tỉnh

Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm triển khai Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời cũng là cơ hội mở ra nhiều chương trình hợp tác về lĩnh CNTT cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

img

Ngày 10/9/2010, tại thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo “Đầu tư và quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và  mô hình ứng dụng CNTT điển hình cấp tỉnh” khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; ông Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; các cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT và các Sở TT&TT  khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Để phát huy hiệu lực, hiệu quả và áp dụng phù hợp với thực tiễn Nghị định 102, Bộ TT&TT giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định và Thông tư số 21/2010/TT- BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo về mô hình ứng dụng CNTT điển hình cấp tỉnh của một số tỉnh điểm, trao đổi hiệu quả và kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh việc ứng dụng CNTT là rất cần thiết và không thể thiếu trong các cơ quan Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Qua Hội thảo này, Bộ TT&TT mong muốn tìm các giải pháp tốt nhất để triển khai có hiệu quả Nghị định 102 của Chính phủ; hỗ trợ giải quyết những vướng mắc cho các địa phương trong việc tìm kiếm các mô hình tối ưu về ứng dụng CNTT, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nguồn: Cơ quan đại diện của Bộ tại TP Đà Nẵng