Họp Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan

Chiều ngày 3/6/2010, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan. Tham dự còn có Ban chủ tịch Hội đồng thẩm định, các ủy viên và tổ giúp việc.

img

Tại cuộc họp, đại diện Cục Ứng dụng CNTT đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng các báo cáo về công tác chuẩn bị, báo cáo dự thảo các tiêu chí thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan.

Theo đó, báo cáo về công tác chuẩn bị thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan có căn cứ như: căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 64/2007-CP. “ Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch 5 năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ vào Công văn số 491/BTTTT-ƯDCNTT ngày 25/2/2010 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; dự thảo chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015…Tình hình xây dựng dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị có 46 đơn vị đề nghị Bộ TT&TT thẩm định …

Báo cáo dự thảo các tiêu chí thẩm định cần xác định rõ mục tiêu của Bộ, tỉnh, thành phố. Các mục tiêu cần rõ ràng định lượng, dễ theo dõi, đánh giá kết quả. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước gồm chỉ tiêu về việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, tài chính-kế toán, các nghiệp vụ khác. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm chỉ tiêu về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng tại bộ phận một cửa. Nội dung kế hoạch xác định rõ các nội dung cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng hà tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT…

Tại cuộc họp các ủy viên, tổ giúp việc cũng đã có những ý kiến đóng góp cho kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan. Các ý kiến đều hướng tới mục tiêu cần chú trọng xây dựng kế hoạch hiện trạng của Bộ, ngành, địa phương cụ thể. Nội dung căn cứ lập kế hoạch cần xây dựng cần cụ thể như: văn bản chính sách quốc gia, văn bản chính sách các Bộ, văn bản chính sách địa phương. Các tiêu chí thẩm định cần rõ ràng và cụ thể hơn nữa.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ghi nhận những ý kiến đóng góp có ý nghĩa thiết thực cho việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan. Thứ trưởng yêu cầu tổ giúp việc hoàn thiện lại nội dung cũng như tiêu chí thẩm định để xây dựng hoàn chỉnh bản kế hoạch của Hội đồng thẩm định.
 

Nguồn: Thu Hương