Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ thông tin Đạt Thịnh

Ngày 01/4/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký Quyết định số 433/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ thông tin Đạt Thịnh.

img

Theo đó Công ty Cổ phần phát triển công nghệ thông tin Đạt Thịnh sẽ bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 829/GP-BBCVT ngày 8 tháng 8 năm 2005 do Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp cho Công ty Cổ phần phát triển công nghệ thông tin Đạt Thịnh theo quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông cụ thể như sau:

a)  Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới; với lý do tương tự.

Được biết trước đó ngày 26/02/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2010.

Nguồn: Tiến Anh