Đẩy mạnh phát triển thông tin và truyền thông nông thôn

Chiều 29/10/2009 tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) Lê Nam Thắng đã có buổi làm việc và nghe báo cáo của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam về Đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn.

img
Thực hiện Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28-10-2008 của Chính phủ về việc phát triển Thông tin, truyền thông nông thôn (bao gồm phát triển viễn thông, đưa Internet về nông thôn, đầu tư có trọng điểm Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ cấu kích cầu đầu tư, hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho vùng xâu, vùng xa biên giới và hải đảo), trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển thông tin, truyền thông nông thôn của Việt Nam và nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Bộ TT&TT đã xây dựng Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn, đó là hành động cụ thể của Bộ TT&TT trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và Nghị Quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp nông dân, nông thôn.
Việc thực hiện Đề án nhằm thực hiện chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng và kích cầu tiêu dùng của Chính phủ để chống lại ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới; nhanh chóng khắc phục được hiện trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông nông thôn, đặc biệt là vùng xâu, vùng xa, thúc đẩy thông tin, truyền thông phát triển để trở thành công cụ hữu hiệu tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là kênh thông tin hai chiều giữa người dân với các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Đề án này sẽ đáp ứng nhu cầu bức thiết về sử dụng các dịch vụ thông tin, truyền thông của người dân nông thôn cho đời sống và sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ vững an ninh quốc phòng, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Được biết, thời gian thực hiện Đề án sẽ chia làm 2 giai đoạn với từng nội dung cụ thể.
Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2010: Hoàn thiện chiến lược phát triển thông tin, truyền thông nông thôn và việc xây chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cung ứng dịch vụ, hỗ trợ người dân mua cước phí và mua sắm thiết bị nghe nhìn để phổ cập phát thanh truyền hình tới các vùng đặc biệt khó khăn; Hoàn thành: xây dựng Đề án thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng tích hợp dịch vụ cấp xã; việc bố trí nguồn vốn, quy chế hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng hệ thống truyền dẫn băng rộng, tích hợp dịch vụ cấp xã; việc củng cố, tái đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện văn hoá xã hiện có; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hoá, truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất.
Giai đoạn 2 từ năm 2011 đến năm 2015: Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống truyền dẫn băng thông rộng tích hợp dịch vụ cấp xã; Hoàn thành xây dựng các điểm Bưu điện văn hoá xã, điểm truy cập dịch vụ viễn thông công cộng cho toàn bộ các xã vùng nông thôn đặc biệt khó khăn để xoá điểm trắng về viễn thông, Internet, truyền thông tại nông thông; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet tại các vùng công ích giai đoạn 2011-2015; Thực hiện cung ứng và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình cho một số vùng đặc biệt khó khăn theo cơ chế, chính sách đã được phê duyệt và hoàn thành việc số hoá truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất.
Sau khi nghe báo cáo của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã đánh giá cao nội dung bản Đề án. Thứ trưởng cũng đề nghị các bên liên quan rà soát, cụ thể từng chương trình để khi triển khai Đề án sẽ thuận lợi, hạn chế gặp phải khó khăn vướng mắc.
Nguồn: Việt Thắng