Hội thảo về hoạt động quản lý trang thông tin điện tử

Chiều 28/10/2009, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo về hoạt động quản lý của trang thông tin điện tử quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

img

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Quý Doãn đã chủ chì cuộc Hội thảo. Cùng tham dự có Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lưu Vũ Hải và đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp và cơ quan báo chí liên quan….

imgNghị định số 97/2008/NĐ-CP, đã đề cập đến nhiều vấn đề chưa được quy định trong Nghị định số 55/2001/NĐ-CP đối với Trang thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Để hướng dẫn những vấn đề này Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Mục tiêu Thông tư nhằm đưa ra các hướng dẫn giúp việc quản lý tốt hơn và khuyến khích đẩy mạnh phát triển các dịch vụ Internet Việt Nam đồng thời cũng hướng dẫn cụ thể những nội dung đã nêu trong Nghị định 97/2008/NĐ-CP.

Ngày 28/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet để thay thế Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ InternetTại Hội thảo, sau khi nghe Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trình bày các nội dung dự thảo Thông tư các đại biểu tham dự đã tập trung vào trao đổi, góp ý các vấn đề liên quan đến dự thảo nổi bật là các nội dung về: thuật ngữ Trang thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp, về phân cấp trong việc cấp phép….

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn thay mặt Ban soạn thảo cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo Thông tư. Thứ trưởng cũng lắng nghe và nêu một số ý kiến, trao đổi với các đại biểu. Thứ trưởng chỉ đạo Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ các ý kiến để điều chỉnh lý, bổ sung cho dự thảo Thông tư hoàn thiện hơn…

Dự thảo Thông tư đã được đưa lên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến nhân dân, dự thảo bao gồm 11 Điều, hướng dẫn cụ thể các vấn đề có liên quan đến trang thông tin điện tử và mạng xã hội trực truyến được quy định trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP. Dự kiến tháng 12/2009 Thông tư này sẽ được ban hành.

Nguồn: Việt Thắng