Nhắn tin quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 9 qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Nhằm giúp đồng bào miền Trung và Tây Nguyên sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông phát động nhắn tin quyên góp tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia. Thời gian triển khai từ 10/10/2009 đến ngày 10/11/2009.

img

Bão số 9 có tên gọi quốc tế là Ketsana đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cùng với nước lũ lên cao đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân. Hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Để giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên sớm khắc phục hậu quả thiên tai, đồng bào hãy soạn tin: "UH gửi tới 1405" để quyên góp 10.000 đồng, hoặc gửi 1409 để quyên góp 18.000 đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ của người dân qua tin nhắn đến các đầu số của Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển trực tiếp đến địa chỉ cần cứu trợ theo quy định.

Ngày 15/10/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã gửi công văn số 3295/BTTTT-VT tới các Đài truyền hình TW và địa phương; Các cơ quan báo điện tử và trang thông tin điện tử; Các doanh nghiệp trò chơi trực tuyến và nội dung số về việc triển khai phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Tính đến ngày 26/10/2009, Tổ công tác 1400 đã thống kê được tổng số tin nhắn ủng hộ là 130.050 tin tương đương với số tiền là 802.000.000 đồng.
 

Nguồn: P. Bình